O lásce

LÁSKA   ruzsrdce

- je úsilí, které vynakládá muž, aby se spokojil s jednou ženou. (P.Geraldy)
- je založena na silném přecenění rozdílu mezi jednou osobou a všemi ostatními.    (G.B.Shaw)
- je příjemný stav moudré nepříčetnosti. (M.Aymé)
- je tak málo nebezpečná, jako lžíce kyseliny sírové na lačný žaludek. (Ch.Baudeleire)
- je tvoření den ze dne, každou hodinu musíme o ni usilovat. Neboť pak jedině žijeme    (B.Václavek)
- je vítězství fantazie nad inteligencí. (H.L.Mencekn)
- je sladké trnutí zubů.
- je vždy krásná i když je nešťastná. Naučí nás chápat jiné.
- je akt nejvyšší dobrovolnosti.
- sestává ze 3/4 ze zvědavosti. (G.Casanova)
- může zahynout na pravdu, přátelství a lež.
- mění hřích v nevinnost a v pravdu života.
- přichází nepozorovaně, vidíme ji jen odcházet.
- nám bere čas. Čas lásku. (Monnier)
- je víc než láska.