Emanuel Roblesse (Doktor Valério)

Nebylo by válek, kdyby muži milovali ženy, jak mají být milovány! Kdyby byl mezi muži a ženami čistý vztah, pak by vás ta, která vás objímá, včlenila do universálního života. Žena nám dává lásku, život! Ona sama je láska a život! Měli bychom ji zbožňovat. A ne se k ní chovat, tak jak to děláme.
Ale muži se oddávají svému šílenství. To oni rozhodují o válce! K tomuhle mizernému pozemskému životu připojují další strašlivá utrpení. Jako kdyby stejně, v každém případě na konci všeho nebyla smrt!

Francouzský romanopisec,dramatik a publicista Emanuel Roblesse se narodil v alžírském Oranu 4. 5. 1914 a zemřel 22. 2. 1995 v Boulogne-Billancourtu.  . Novinářská činnost a časté cesty mu poskytly inspirační zdroje pro tematicky rozmanitou tvorbu, do které se promítá jak autorovo sociální cítění a smysl pro lidskou důstojnost, tak citlivost k otázkám existenciálním.

Logický kotrmelec

Co je lepší – věčná blaženost nebo buřty s cibulí? Na první pohled by se mohlo zdát, že věčná blaženost, ale dokážeme, že to tak není. Co je lepší než věčná blaženost? Nic. A buřty s cibulí jsou lepší než nic. Když to složíme dohromady, vyjde nám, že buřty s cibulí jsou lepší než věčná blaženost.

 

utopenci

podle  R.L.Smullyana