O lásce podle Petera Laustera

Láska je nejvyšší formou duševní vitality. Když milujeme, potom ožívá celá naše osobnost, vnímání, pocity a prožitky smyslů.

Láska se musí nenásilně rozvíjet dennodenně znovu, jinak ji ztratíme.

Láska hledá naplnění v okamžiku, neptá se, co bude potom.

Láska dodává pocit, jako bychom dosáhli všeho.

Láska znamená cítit, ne myslet

Jak mohu mít ze sebe dobrý pocit?

Kromě:
a) vyhýbání se ustavičnému srovnávání sebe sama s jinými
b) stanovení si smysluplných a dosažitelných cílů  a
c) jemnějšího zacházení se sebou samým
existuje ještě něco dalšího, co můžeme udělat.

Všímejte si, zda nějak projevujete zájem o lidi. Čas od času sami sebe poplácejte po zádech. Existují stovky věcí, jimiž můžeme během dne přispět ke zlepšení života lidí kolem nás. Pokaždé, když se na někoho usmějete, někoho vyslechnete, nabídnete někomu kávu, jdete dítěti naproti ke škole, pošlete někomu pohlednici, půjčíte příteli knížku, dáváte tím najevo, že vám na někom záleží.
Možná si říkáte: „Nedělám nic víc, než by udělal kdokoliv jiný.“  Nu, možná jsou ti jiní stejně výjimeční jako vy – ale to nesnižuje váš vlastní přinos.

 

Andrew Matthews
Jak vycházet s lidmi k vlastnímu prospěchu

O svých pocitech rozhodujeme sami

Šťastní a úspěšní lidé dosáhnou úspěchu navzdory potížím, ne díky tomu, že je nemají. Zatímco „obviňovatelé“ se soustředí výhradně na problém, vy se soutřeďte na řešení. Zeptejte se sami sebe:
a) Co vlastně chci? a
b) Jaké kroky udělám, abych toho dosáhl?

Vy sami nesete odpovědnost za to jak s vámi svět zachází.
Pokud se vám nezamlouvá přístup okolí k vaší osobě, změňte svoje jednání  – je pouze na vás, abyste naučili lidi, jaké zacházení vyžadujete. Pokud s vámi někdo zametá, z poloviny je to i vaše vina. Ostatní si nás váží pouze do té míry, do jaké si vážíme sami sebe.

Andrew Matthews
Jak vycházet s lidmi k vlastnímu prospěchu.