Život je radování

Život se netýká psaní velkých knih, kupení velkého bohatství, zíkávání velké moci. Je to láska a milování. Je to spíš radost z jídla a posezení na sluníčku než spěchání s obědem a rychlý návrat do kanceláře. Je to vychutnávání krásy okamžiků, které pominou, západů slunce, listů měnících barvu, vzácných okamžiků opravdové lidské komunikace. Život je víc jejich vychutnávání než opomíjení z důvodů našeho zaneprázdnění. Ony nepočkají, dokud se k nim nedostaneme… Až dospějeme ve svém životě do stadia, kdy budeme schopni méně uskutečňovat, ale více se radovat, dosáhneme – moudrosti …

Harold Kushner
z knihy – Když všechno, co jste si kdy přáli, nestačí