LÉTO

Lauka kosau sečená woňawé tady zápachy dýše;
žíto bělá se; lepau lakomá rosa růži napájí.
Úpaly záhubiwými nowý tamo sádek umírá
nápoje žádaucí. Košatau sedají pode lípu
wázačové a howí si, by síly nabýwaly audy.

lyrická báseň (kolem roku 1820)

senosec