Jak vznikala naše příjmení (16)

Nositelé německých příjmení k nám přicházeli před staletími vesměs ze sousedních německy mluvících území (Rakousko, Bavorsko, Sasko) nebo z území se smíšeným obyvatelstvem (Kladsko, polské Slezko).

Byli to řemeslníci, kolonisté, kteří přicházeli do našich měst ve 13. a 14.století (mnozí z nich se počeštili zejména za husitských válek) nebo byli usazováni novými majiteli na opuštěných usedlostech po třicetileté válce. Postupně splývali s domácím obyvatelstvem a počešťovali se. V českém jazykovém prostředí jejich příjmení ztratila kontakt s německým jazykovým vývojem a mnohá si zachovala nářeční či starobylý ráz. Některá se však hláskoslovně, tvaroslovně či pravopisně přizpůsobila češtině, někdy do té míry, že se jejich původní základ značně deformoval. Všechna tato příjmení se skloňují jako jména česká, přechylují se do ženských podob. Od mnohých z nich se tvoří další odvozeniny tak, že se k německému kmeni přidává česká odvozovací přípona.

K Čechům se dostávala tato příjmení zejména smíšenými sňatky v českém prostředí. Mnohá německá přijmení dostali čeští lidé v německém prostředí – především jsou to příjmení označující místo původu (Prager, Politzer, Šmilauer). Mnohá však vznikla překladem původně českého jména: jedno ze sedmi dětí tuchlovického ševce Náprstka bylo na rozdíl od sourozenců zapsáno do matriky německým ekvivalentem slova náprstek, Fingerhut.

Poněmčením některých urbářů po Bílé Hoře byla poněmčena i snadno přeložitelná česká příjmení: Sedlák – Bauer, Švec – Schuster, Pekař – Bäcker apod. Nepříznivé národnostní poměry a německý charakter úřadů, zejména v 18.století, způsobily, že se taková příjmení u českých rodin ustálila, někdy v původní podobě, často počeštěná (Šubrt, Šmíd, Flajšhans).

Naše příjmení
Dobrava Moldanová

Příspěvek byl publikován v rubrice KOMUNIKACE a jeho autorem je monalisa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>