Erich Maria Remarque

Jenom proste veci nikdy nezklamou a co se tyce stesti, clovek je nehleda nikdy dost pri zemi.

Albert Schweitzer

Všichni jsme tak často pospolu, ale přitom všichni umíráme na osamělost.

Albert Schweitzer

(1875 – 1965)
lékař (bez hranic), hudebník, teolog
Tvůrce etiky úcty k životu: V době první světové války, otřesen hrůzami, kterých je tzv. civilizovaná společnost schopna, sepsal filozofické dílo, v němž popsal úpadek kulturních hodnot ve světě a formuloval svoji filozofii úcty k životu ve všech jeho formách, která má eticky cítícího člověka vést k tomu, aby se choval co možná nejšetrněji ke všem živočichům i rostlinám. „Cos komu učinil dobrého, to zůstává.“

O lásce podle Petera Laustera

Láska je nejvyšší formou duševní vitality. Když milujeme, potom ožívá celá naše osobnost, vnímání, pocity a prožitky smyslů.

Láska se musí nenásilně rozvíjet dennodenně znovu, jinak ji ztratíme.

Láska hledá naplnění v okamžiku, neptá se, co bude potom.

Láska dodává pocit, jako bychom dosáhli všeho.

Láska znamená cítit, ne myslet