DEN KONÍ

Slaví se poslední neděli v květnu. V ten den se obvykle pořádají různé akce pro veřejnost, den otevřených dvěří v hřebčínech či na dostihových závodištích.

V druhé polovině 16. a zvláště v 18. století nastala ve střední Evropě éra rozvoje chovu koní. Panovníci a jejich rody, ale i světská a církevní šlechta, zakládali hřebčíny a nejinak tomu bylo i v zemi koruny České. Bývalý dvorní hřebčín v Kladrubech nad Labem byl založen v kladrubské oboře na císařském panství pardubickém Rudolfem II. podle dekretu, vydaného na Hradě pražském dne 24. dubna 1579 a je v současné době nejstarším velkým hřebčínem na světě.

Starokladrubští koně, chovaní na světě kontinuálně více než 400 let, jsou jedním z nejstarších plemen koní. Jde o teplokrevné plemeno, vzniklé na podkladě starošpanělské a staroitalské krve. Chovným cílem je galakarossier – mohutný kočárový kůň, určený k ceremoniální a reprezentativní službě.

horses