Mluvte pomalu

Máme toho hodně co říci a přitom na to máme málo času. Zcela přirozeně proto často podléháme sklonu vychrlit toho ze sebe najednou co nejvíce.
Ale komunikace není o počtu věcí, které vyslovíme – ve skutečnosti při ní jde o počet věcí, jimž porozumí naši posluchači.

Dobří řečníci umí něco ve skutečnosti velmi prostého: mluví pomaleji než ostatní.Lidé považují pomaleji mluvící řečníky za informovanější o 38% o proti řečníkům, kteří mluví rychle.

David Niven
100 tajemství lidského úspěchu

Času je dost

Ať už sníme o čemkoli, vždy jako bychom přitom slyšeli tikat hodiny. Naše rodina, přátelé a dokonce i sdělovací prostředky nás nutí klást si otázku, kdy už „tam “ dorazíme a proč „tam“ ještě vlastně nejsme.
Ve skutečnosti však pro úspěch neplatí žádná věková omezení. Cesta k úspěchu trvá tak dlouho jak trvá, a když úspěchu konečně dosáhneme, nebudete jej odmítat jen proto, že už pro něj nemáte ten správný věk.

David Niven
100 tajemství lidského úspěchu

David Niven, Ph.D. přednáší psychologii na Flarida Atlantic University. Kromě odborných publickací je autorem několika knih, které čtenáře bez odborného vzdělání v oboru psychologie seznamují se současnými psychologickými poznatky.

První krok k úspěchu

Pro většinu lidí nemá první krok na cestě k lepším pracovním (studijním) výkonům nic společného se samotnou prací. Jde výhradně o to, aby se zlepšil pocit, který mají sami ze sebe. Je skutečností, že pro osm lidí z deseti hraje představa o nich samotných větší úlohu v tom, jak oceňují svůj pracovní výkon, než jejich skutečný pracovní výkon.

David Niven
100 tajemství lidského úspěchu

Co pozitivní myšlení může a nemůže

Pozitivní myšlení nedokáže v zásadě léčit hluboké deprese, ale je schopno příznivě ovlivnit průběh známé krize středních let: tu lze překonat tak, že se rozpomeneme na své celkové sebehodnocení, jež se vyvíjelo pomalu ale jistě, společně s prožitky vlastních úspěchů.
Optimismus je nanejvýš soukromá záležitost, která může rozhodujícím způsobem pozitivně ovlivnit jednání jednotlivce. Optimistické myšlení vzniká v pravé polovině mozku nebo v srdci člověka. Hlavní při tom není, že člověk říká, co dělá, nýbrž že dělá, co říká.
Člověk může sám řídit všechno – kromě svého zrození či nedobrovolné smrti – i to, jakým směrem vybředne ze svých negativních prožitků. Dokáže se poučit nejen ze svých chyb, ale také z poznání, že problém má vždy nějaké (ještě lepší) řešení.
Optimismus je jeden z nejlepších předpokladů hledání nápadů.

Dieter Urban
Emocionální inteligence