Nic nového pod sluncem

Také se vám to stává?

Dostanete nápad, myslíte si jak je originální a najednou o stejné věci začnou mluvit kamarádi, uvidíte článek v časopise, objeví se to v rozhlase nebo  televizi, o netu ani nemluvím. Divíte se, jak je to možné, co je to za náhodu. Někdy nejde ani o nápad, jen zjistíte či objevíte nějakou věc, o které jste dosud neměli tušení nebo se vám něco zalíbí a najednou to znají všichni a je to všude okolo vás.

Asi to bude tím, že ten nápad se musel z něčeho zrodit. Zřejmě jste něco zahlédli či zaslechli aniž jste tomu věnovali plnou pozornost. Vaše podvědomí zapracovalo a když se nápad vynořil a vy jste se na něj začali soustředit, zaznamenali jste i to co zatím okolo vás procházelo bez povšimnutí.

Nebo máte lepší vysvětlení?

18

Slza s odrazem slunce
věneček sedmikrásek
ve vlasech
zakutálené jablíčko
jsem já

Houkání vlaku na mostě
rozpačitost při setkání
tep ve spáncích
očekávání
Copak mě čeká ve tvém náručí?

Osobnost blogera

V poslední době jsem se na  vícero blozích  ( Happy, Píšťalka, Helena, Laco, Depony ) setkala se zmínkou o testu osobnosti MBTI, včetně uvedení výsledku toho kterého blogera. Několik těchto výsledků jsem si posbírala (celkem 23), abych zjistila, zda osobnost blogerů něco spojuje. Vzorek je malý a osobnosti různorodé, přesto se tu nejvícekrát opakuje novinář (21,7%), spisovatel – tvůrce (13%) a vědec-budovatel (13%), což se zdá být docela příhodné. V populaci se tyto osobnosti vyskytují pouze v 1% , novinář potom v 5%. Vůbec se mezi blogery nevyskytla osobnost baviče, umělce, řemeslníka a ceremoniář-prodejce.
V jednotlivých skupinách je každá preference zastoupena skoro půl na půl. To znamená, že blogeři jsou jak extroverti tak introverti, rozhodují se jak rozumem tak citem a jejich životní styl je jak plánovaný tak spontánní. Je tu však jedna preference, která je společná většině  (78%) a tou je:

Získávání informací pomocí intuice
Zaměření na budoucnost nebo minulost, možnosti, modely, ideje, teorie; často myslí najednou na více věcí, raději dávají obecné odpovědi, nerespektují zaběhané postupy, mají rozvinutou fantazii.
Mínusem je zanedbávání detailů.

Opakem je smyslové získávání informací
které je zaměřené na současnost, hmatatelné výsledky, fakta; nedůvěřují intuici, nemilují nové problémy, soustavně pracující, držící se při zemi,
mají problémy při pohledech do budoucna a formulaci koncepcí.

48% z tohoto vzorku blogerů jsou typem s komunikačními schopnostmi a se zájmem o lidi a jejich potřeby (kognitivní styl).
Pokud jde o temperament patří 43% z tohoto vzorku k „vynalézavým“, kteří hledají proč to tak funguje, stanovovují si  cíle, chtějí se zlepšovat, jsou perfekcionisti, mají lásku ke znalostem, jsou objektivní, v komunikaci přímočaří a logičtí. A 35% jsou temperamentem „idealisté“, kteří hledají sama sebe, harmonii a mír, oceňují vztahy, přátelskost, mají touhu inspirovat a přesvědčovat, být důležitý a jsou zaměření na dobro v druhých.

Závěr si už učiňte sami.