Starověká šifra

Šifrování pomocí skytaly:
jednalo se o hůlku určitého průměru, stejnou měl jak odesilatel tak příjemce. Na hůlku se navinul úzký proužek kůže nebo papyru. Zpráva se pak napsala podélně na navinutý proužek tak,že jednotlivá písmena po rozvinutí proužku byla v permutovaném pořadí a slova se nedala přečíst, dokud se proužek zase nenavinul na hůlku o stejném průměru.

skytala

zdroj